ELÁLLÁSI NYILATKOZAT - MINTA

.Elállási/felmondási jog gyakorlása

 

Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél {email} útján) az alábbi címre: Illés Andrásné ev. 1072 Budapest, Dob u.50. fszt. 24. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (Ászf. 17. pont) Nyilatkozatát online kitölthető űrlapon keresztül is elküldheti, a poloplaza.info@gmail.com email címre.

 

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT - MINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Illés Andrásné ev.

1072 Budapest,

Dob u. 50. fszt. 24.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

 Szerződéskötés (Megrendelés) száma, időpontja /átvétel időpontja:

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

A fogyasztó(k) bankszámla száma, ahova a visszautalást kéri(k):

 

 A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

  

 

Dátum:……………………………