Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

1./ AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

 • Az Ön személyes adatainak kezelője Illés Andrásné e.v. (a továbbiakban csak„adatkezelő”),székhelye: 1072 Budapest, Dob u. 50. fsz. 24. cégjegyzékszáma41812089
 • Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: Illés Andrásné e.v. 1072 Budapest, Dob u. 50. fsz. 24. E-mail cím: polo-plaza.info@gmail.comTelefonszám: 06.30.522-7080
 • Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2./ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

 • Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

3./ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

 • A személyes adatok feldolgozásának célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás illetve a megrendelés teljesítése, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

 

 • Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

4./ A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 1. Az adatkezelő a személyes adatait 5 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

5./ A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

 • Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Onlinex Solutions Kft a szerver kezelője és az adatközpont üzemeltetője, valamint a webáruház készítője, és fenntartója, a DPD, a MPL, és GLS futárszolgálatok, az Online Comparison Shopping Kft. az  árukereso.hu Megbizható bolt programján keresztül, a Barion Payment Zrt., a bankkártyás fizetéhez kapcsolódóan.

6./ AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 • A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
  - az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
  - személyes adatainak helyesbítésére
  - kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
  - személyes adatait áthordozni
 • Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az poloplaza.hu@gmail.com e-mail címen vonhatja vissza.
 • Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
 • Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény.

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 

 

 

Letöltés (PDF)